Вітаю Вас Гість | RSS П`ятниця
21.06.2024, 11:10
Економічні
інтернет-
конференції

Форма входу
Головна Конференції Реєстрація Вхід
Меню сайта
Категории раздела
2014 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) [46]
2013 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.) [102]
2013 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) [106]
2012 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.) [79]
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » 2013 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.)

Жиленко Л.А., Лук’янихіна О.А., Осадча А.І. Визначення та класифікація загроз економічної безпеки суб'єкта господарювання.

Визначення та класифікація загроз економічної безпеки суб'єкта господарювання

Жиленко Л.А., Лук’янихіна О.А., Осадча А.І.

Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, Сумський державний університет, м. Суми

 

Сучасні умови розвитку економіки України характеризуються значною кількістю чинників, яким притаманні невизначеність і дестабілізуючий характер дії. Внаслідок нестабільності умов зовнішнього середовища та виникнення дестабілізуючих умов функціонування перед суб’єктом господарювання виникає необхідність формування здатності до виживання та опору негативним впливам. Постійні зміни у різних сферах життя впливають на економічні процеси, мотивують підприємства до визначення нових цілей і, у першу чергу, забезпечення стійкого та безпечного економічного стану суб’єкта господарювання.

Для будь-якого підприємства, незалежно від його розміру або сфери діяльності, завжди існують загрози функціонування та розвитку, які впливають із зовні або виникають усередині підприємства. Розробка та впровадження системи економічної безпеки покликана захистити підприємство від зовнішніх та внутрішніх загроз, надійно зберегти та ефективно використати її матеріальний і фінансовий потенціал [1]. Відповідно до цього, розглянемо сутність основних визначень, пов’язаних з загрозами економічної безпеки. Так, відмітимо, що в широкому розумінні терміни «небезпека» та «загроза» можна вважати синонімами, але в більш вузькому розумінні – їх потрібно відокремлювати тому, що стосовно конкретної події сукупність загроз формують небезпеку.

В загальному розумінні небезпека – це об’єктивно існуюча можливість негативно вплинути на соціальний організм, в наслідок якого останньому може бути спричинено будь-який збиток, втрата, які змінюють його стан або, в результаті впливу яких, його розвиток набуває негативної динаміки чи погіршення параметрів (характер, темп, форми та інші) [2].

За величиною можливих наслідків можна виділити такі види небезпеки:

-      попередження – це сукупність обставин, не обов’язково загрозливого характеру, які потребують реакції на них. За відсутності реакції підприємства попередження переростає в ризик;

-      ризик – це можливість відхилення результатів конкретних рішень чи дій від запланованих [3];

-      загроза - такий розвиток подій, дій або бездіяльності, в результаті яких з'являється можливість або зростає імовірність порушення нормального функціонування підприємства та недосягнення ним своїх цілей, у тому числі нанесення підприємству будь-якого збитку.

Чистоклетов Л.В. [4] наводить таку класифікацію загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання:

1.     За джерелом виникнення усі загрози можна розділити на зовнішні і внутрішні. Саме загрози за джерелом виникнення мають найбільший вплив на підприємство.

Реверчук Р.Й. [5] вважає, що до найнебезпечніших зовнішніх загроз, які можуть нанести шкоду підприємству або зробити його подальшу діяльність неможливою, можна віднести:

-      недосконалість чинного законодавства;

-      недобросовісна конкуренція;

-      зміна валютного курсу;

-      криміналізація економіки.

До внутрішніх загроз, на погляд Мельника О.О. [6], які найбільше впливають на підприємство, належать:

-      відсутність стабільної середньої ланки менеджерів (дуже часто рівень знань власників – директорів у середньому є нижчим від рівня знань їх підлеглих, які, в основному, мають професійну освіту);

-      відсутність або поверхневе ставлення до маркетингової стратегії підприємства (маркетинг являє собою системний механізм, який забезпечує довгострокову стратегічну стабільність підприємства на ринку);

-      невизначеність цілей (правильно обрана місія підприємства – глобальна ціль створення та функціонування підприємства, є запорукою його успішного розвитку);

-      невмотивована поведінка персоналу підприємства, яка, в свою чергу, веде до зниження продуктивності праці.

2.     За ступенем тяжкості наслідків: загрози з високою, значною, середньою і низькою тяжкістю наслідків.

3.     За ступенем вірогідності виникнення, загрози можуть бути малоймовірними і реальними.

4.     За  стадіями     їх  створення, − можуть бути незаконні дії з боку посадовців, які перешкоджають організації підприємства, або, наприклад, рейдерське захоплення. 

5.     За стадіями їх функціонування, − загрози   можуть   виникати   на підготовчому етапі (перешкоджання нормальному постачанню сировиною, матеріалами, устаткуванням), власне виробничому етапі (знищення або ушкодження майна, устаткування, промислове   шпигунство), на завершальному етапі (перешкоджання збуту, обмеження конкуренції, незаконне обмеження реклами).

6.     За об'єктом посягань (об'єктом посягань виступають передусім ресурси: трудові (персонал), матеріальні, фінансові,   інформаційні).

7.     За   суб'єктами    загроз, −  загрози   з  боку   кримінальних     структур;  загрози зі сторони недобросовісних конкурентів; загрози з боку контрагентів; загрози з боку власних співробітників.

8.     За видами збитків, – загрози, реалізація яких несе прямий збиток і небезпеку, реалізація яких призведе до упущеної вигоди.

Таким чином, суттю безпеки є виявлення загроз та ефективна боротьба з ними − загрози є реальними ознаками небезпеки. Для будь-якого підприємства завжди існують загрози, які надходять із зовні або виникають усередині підприємства. Узагальнюючи сучасні підходи до визначення загроз визначено, що загроза − це реальна можливість впливу дії навмисного чи ненавмисного характеру, що порушує стійкість функціонування підприємства, наносить матеріальної та нематеріальної шкоди, яка призводить до відхилень від стратегії.

У роботі було наведено класифікацію загроз за певними ознаками, зокрема: за джерелом виникнення, за ступенем тяжкості наслідків, вірогідності виникнення загрози, за стадіями їх створення та функціонування, за суб’єктами, за об’єктом посягання. Чим детальніше підприємство визначить загрози, притаманні саме йому, тим більш точні будуть вжиті заходи для стабілізації ситуації і нормального його функціонування.

Література

1.  Стадник В.П. економічна безпека сільськогосподарських підприємств в системі вдосконалення відносин суб’єктів АПВ/ В.П. Стадник// Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2012. - № 3(51). – С. 55-60.

2.  Абалкин Л. Экономическая безопасноать России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. – 1994. - №12. – С.4-13.

3.  Ястремський О. Основи теорії економічного ризику: Навч. Посібник для студентів екон. спец. вищ. навч. закл./ О. Ястремський. – К.: АртЕк.,1997. – 248 с.

4.  Чистоклетов Л.Г. Класифікація загроз безпеці суб’єктів господарювання в контексті нових викликів інформатизації та глобалізації ринкових відносин/ Л.Г. Чистоклетов// Вісник. Наука і практика. – Катовіце. – 2012.- С. 38-40.

5.  Реверчук Н.Й.Управління економічною безпекою підприємницьких структур [монографія] / Реверчук Н.Й. – Львів ЛБІ НБУ. - 2004. – 195 с.

6.  Мельник О.О. Система загроз економічної безпеки підприємства/ О.О.Мельник//Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ „ХПІ”. - 2011. - С. 97-103.

Категорія: 2013 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) | Додав: EME (08.04.2013) | Автор: Жиленко Л.А., Лук’янихіна О.А., Оса
Переглядів: 1154 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright Volodymyr Dahl East Ukrainian National University,
Department of Management and economic security
© 2024
Конструктор сайтів - uCoz