Вітаю Вас Гість | RSS Вівторок
20.11.2018, 03:48
Економічні
інтернет-
конференції

Форма входу
Головна Конференції Реєстрація Вхід
Меню сайта
Категории раздела
2014 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) [46]
2013 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.) [102]
2013 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) [106]
2012 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.) [79]
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » 2014 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.)

Пазєєва Г.М. Кадровий потенціал системи економічної безпеки дистриб’юторських компаній

Кадровий потенціал системи економічної безпеки дистриб’юторських компаній

Г.М.Пазєєва,

Університет економіки та права «КРОК», Київ

Економічна безпека дистриб’юторських підприємств у вітчизняному комерційному середовищі значною мірою залежить  від якості трудових ресурсів та ефективності їх використання. На відміну від інших трудовий ресурс є не лише ключовим фактором поточної  результативності підприємства але і суб’єктом безпеки що визначає рівень економічної безпеки підприємства в майбутньому. На нашу думку, підприємство досягає планового рівня економічної безпеки лише за умови правильного підбору персоналу, укомплектоване відповідною чисельністю працівників, які володіють необхідним потенціалом, мотивовані до узгодженої з цілями підприємства поведінки, для яких створено належні умови праці, тобто сформовано відповідну культуру безпеки підприємства.

Сучасна економічна безпека вітчизняних дистриб’юторських підприємств знаходиться на неналежному рівні. Система економічної безпеки дистриб’юторських підприємств перебуває в процесі становлення і є недостатньо ефективною та часто неадекватною сучасним викликам макроекономічного та комерційного середовища. Важливою складовою ресурсного забезпечення системи економічної безпеки є кадрова. Достатня забезпеченість дистриб’юторських підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, забезпечення високого рівня продуктивності праці мають велике значення для підвищення ефективності функціонування системи економічної безпеки такого підприємства.

Дослідження теоретико-методологічних аспектів ефективності управління трудовими ресурсами знайшли досить широке відображення у роботах вітчизняних і зарубіжних вчених, які займалися аналізом актуальних аспектів управління кадровим потенціалом. Варто відзначити праці Л. В Балабанова, Д.П. Богині, М. Болюх, В.М. Данюка, А.М.Колота, В.С. Васильченка, А.М. Гриненка, В.М. Гриньової, С. Пилипенко, А.Я. Кібанова, Н.С. Краснокутської, В.Ф. Крисько, Є.М. Лібанової, В.І. Петюха, С.І.Пирожкова, С. И. Самыгина, Т. Мельник, Швець Н. , А. Амосов, Ю. Куценко, М. Армстронг, М.Спенс, Г.Черемисиної, О.С.Федоніна, Н. В. Федорової та інших. [1-5] Однак, аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновки, що окремі аспекти даної теми залишаються мало дослідженими та потребують подальшого розгляду в аспекті створення належного ресурсного потенціалу системи економічної безпеки підприємств, що функціонують в Україні.

Сучасні дистриб’юторські компанії характеризуються достатньо нестабільним кадровим складом. В таких умовах функціонування системи економічної безпеки підприємства ускладнюється, порушуються структурна та функціональна цілісність системи безпеки через низьку компетентність персоналу та значний час, що витрачається на прийняття та реалізацію управлінських рішень. Через некомпетентність персоналу частина прийнятих рішень є неадекватними комерційній ситуації, яка швидко змінюється. В результаті названих причин та слабких взаємозв’язків між структурними підрозділами підприємства та неузгодженість, а часто і дублювання дій при реалізації процесів закупівлі, вантажопереробки, розподілу, зберігання та транспортування продукції підприємства цього виду несуть значні матеріальні та фінансові втрати а головне втрачають належну репутацію на комерційному ринку. Всі зазначені негативні процеси і явища поглиблюються незадовільними комунікаціями та несвоєчасними фінансовими трансакціями. Тому найважливішою складовою функціонування системи економічної безпеки дистриб’юторського підприємства є досягнення динамічного стану невразливості підприємства та його взаємодії до впливу загроз зовнішнього та внутрішнього середовища, що забезпечується шляхом гнучкого використання наявних для цього ресурсів і в першу чергу кадрових. Особливу увагу необхідно приділяти кадровій підсистемі системи економічної безпеки підприємства як однієї із основних, яка є одночасно і об’єктом, і суб’єктом економічної безпеки.

В класичному розумінні кадри (персонал) – це основний (штатний) склад кваліфікованих працівників підприємств, державних установ, професійних, суспільних і інших організацій. При цьому поняття "кадровий потенціал" не ідентичне категорії "кадри". Кадровий потенціал підприємства охоплює не тільки власне персонал підприємства, але і певний рівень його можливостей і здібностей для досягнення певної мети. Кадровий потенціал підприємства володіє властивістю цілісності, принципово відмінною від якостей, властивих потенціалу кожного працівника окремо. Таким чином, кадровий потенціал представляє собою інтегровані трудові можливості підприємства, які наявні сьогодні та передбачаються у майбутньому, та які характеризуються наявністю кваліфікованого персоналу підприємства, його освітнім і професійно-кваліфікаційним рівнем, іншими якісними характеристиками. Якщо ж розглядати кадровий потенціал як складову потенціалу системи економічної безпеки підприємства, то ми виходимо на інший рівень розуміння цього поняття. В аспекті економічної безпеки важливими є усі складові кадрового потенціалу, а не лише суто професійні. Як об'єкт стратегічного управління в системі економічної безпеки, кадровий потенціал характеризується не лише ступенем підготовленості працівника до безпосереднього заняття тієї або іншої посади, а його можливостями в довгостроковій перспективі – з урахуванням виховання, моральних якостей, комунікаційних здібностей, віку, освіти, ділових якостей, рівня мотивації тощо.

З позиції стратегічного управління персоналом, кадровий потенціал володіє сукупними здібностями і можливостями персоналу підприємства, які необхідні для того, щоб здійснювати дії, що забезпечують підприємству стратегічні переваги серед конкурентів. Значення кадрового потенціалу для досягнення стратегічних цілей в управлінні економічною безпекою підприємства визначає його роль і місце в системі економічної безпеки. На нашу думку, об'єктом стратегічного управління кадровою безпекою компаній є кадровий потенціал, можливості його формування і ефективного використання.

Як об'єкт стратегічного управління економічною безпекою, кадровий потенціал істотно впливає на результати діяльності підприємства щодо забезпечення належного рівня економічної безпеки. Причому цей вплив є важливим при реалізації усіх процесів роботи з персоналом – вербовці, наборі, відборі, оцінці, адаптації, реалізації кар'єрного просування, оцінці результатів праці, впровадженні сучасних форм мотивації і організації праці, переведенні та звільненні працівників. До показників кадрового потенціалу підприємства, які впливають на економічну безпеку, відносяться такі параметри, при яких суб’єкти безпеки впливають на стан та рівень економічної безпеки та потенціал системи економічної безпеки. З точки зору економічної безпеки важливими характеристиками кадрового потенціалу є:

  • кількісні показники: чисельність, склад, структура персоналу, потенційний фонд робочого часу підприємства;
  • якісні характеристики: фізичний, психологічний, адаптаційний, інтелектуальний, етичний, духовно-творчий і кваліфікаційний потенціал.

Процес формування кадрового потенціалу в дистриб’юторських компаніях охоплює широке коло економічних і соціальних питань. Формування кадрового потенціалу представляє собою процес набуття людиною рис, необхідних для використання в трудовій діяльності, здобуття певних знань і навичок, фізичного, емоційного, духовного, професійного розвитку. На процес формування кадрового потенціалу підприємства впливають демографічні, медико-біологічні, професійно-кваліфікаційні, соціальні, психофізіологічні, ідейно-політичні, етичні і інші чинники.

Діяльність дистриб’ютора передбачає виконання великого обсягу робіт щодо пошуку контрагентів з куплі - продажу товарів, підготовка та здійснення угоди, кредитування сторін, надання гарантій реалізації, перевезенні, складуванні товару й отримання відповідних коштів продавцем, страхування товарів та ризиків які виникають під час транспортування, нестабільності в країні, проведення рекламних заходів із просування товарів на ринки, надання організаційно- комерційних, консалтингових та інших послуг. Виконання фахівцями цих робіт пов’язано з необхідністю прогнозування, ідентифікації та оцінки загроз різного характеру, а також розробки плану превентивних дій щодо їх усунення чи зменшення негативних наслідків. Тому раціональне використання і розвиток кадрового потенціалу полягає в більш повному виявленні і реалізації здібностей кожного працівника дистриб’юторського підприємства, підвищенні професійно - кваліфікаційного рівня працівників за рахунок стимулювання і оцінки внеску кожного працівника в кінцевий результат. Важливим також є формування у працівників компанії культури безпеки.

На процеси формування і використання кадрового потенціалу впливає ціла низка зовнішніх і внутрішніх (по відношенню до самого підприємства) чинників. До зовнішніх чинників, що впливають на формування кадрового потенціалу підприємства, можна віднести такі їх групи: суспільно-політичні чинники; державне регулювання ринку праці; соціально-демографічна ситуація; науково-технічний прогрес; сучасний стан національної системи освіти; етично-культурні чинники; престиж галузі тощо. До внутрішніх чинників, що впливають на формування кадрового потенціалу системи економічної безпеки відносяться: структура кадрового потенціалу компанії; загальна та професійна підготовка кадрів; оплата та стимулювання праці; атестація кадрів; система розвитку кадрів. Остання тісно пов’язана з підготовкою, перепідготовкою, забезпеченням професійно-кваліфікаційного зростання через планування кар’єри. А це визначає належний рівень економічної безпеки підприємства, який значною мірою залежить від інтелекту та професіоналізму працівників підприємства. На цю складову негативно впливають:

·                звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що призводить до послаблення інтелектуального потенціалу;

·                зниження питомої ваги інженерно-технічних працівників і науковців у загальній кількості працюючих;

·                зниження винахідницької та раціоналізаторської активності;

·                зниження освітнього рівня працівників.

Підсумовуючи вищесказане кадровий потенціал дистриб’юторських підприємств є найголовнішою складовою потенціалу системи економічної безпеки дистриб’юторського підприємства, оскільки стабільне функціонування персоналу підприємства має безпосередній вплив на всі аспекти життєдіяльності, а також невід’ємно пов'язаний із забезпеченням ефективного процесу господарювання та зростання економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин.

Отже, рівень економічної безпеки дистриб’юторської компанії залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовищ.

І саме від керівництва посередницького підприємства буде залежити яким чином слід ефективно передбачити та запобігти можливі загрози, а також швидко вирішити проблеми, що виникли у зв’язку з їх впливом. Керівник дистриб’юторського підприємства повинен забезпечити повний контроль і захист від очевидних і потенційних загроз всіх бізнес - процесів, з точки зору їх економічної безпеки. Загальновідомо, що кількість та різновиди загроз збільшуються пропорційно розширенню штату, зростанню обсягів виробництва і продажів підприємства. Тому до вирішення основних функціональних цілей кадрового потенціалу дистриб’юторських підприємств в межах системи економічної безпеки, належать:

·  підвищення ефективності менеджменту, покращення оптимальної та ефективної організаційної структури управління дистриб’юторським підприємством;

·  необхідність розробки концепції, політики та стратегії безпеки, що ґрунтуються на активному використанні і розвитку кадрового потенціалу дистриб’юторського підприємства;

·  мати певний рівень кваліфікації персоналу у галузі безпеки та його професійного та  інтелектуального потенціалу;

·  відповідно до стратегії безпеки розвитку дистриб’юторського підприємства прогнозувати потреби у висококваліфікованих кадрах;

·  формування освітньої та професійної структури висококваліфікованих кадрів підприємства;

·  моніторинг та оцінка кадрового потенціалу в системі економічної безпеки підприємства;

·  розробка механізму управління кадровим потенціалом в системі економічної безпеки  дистриб’юторського підприємства.

Таким чином, в умовах ринкових відносин ефективне забезпечення економічної безпеки дистриб’юторського підприємства є можливим лише за умови наявності належного кадрового потенціалу як важливої складової потенціалу системи економічної безпеки підприємства.

 

Література

  1. Варналій З. Проблеми і шляхи забезпечення економічної безпеки України / З. Варналій // Економіка і управління. – 2001. – №1. – С. 18-29.
  2. Економічна безпека підприємства, організацій та установ: навч. посіб. / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б, Живко та ін.]; - К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.
  3. Безсмертна В.В. Кадровий потенціал підприємства – можливості його формування та ефективного використання ttp://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2056/1/5.pdf
  4. Бузько І.Р., Королевська Н.Ю. Потенціал організаційної стійкості підприємства в умовах його трансформації / І.Р. Бузько, Н.Ю. Королевська // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. - № 2 (30). - С. 152-156. - Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/30/09biruit.pdf
  5. Швець Н. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки, або як перемогти зловживання персоналу [Електронний ресурс] / Н. Швець // Персонал. – 2006. - №5.Режим доступу до статті: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=291
Категорія: 2014 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) | Додав: EME (28.05.2014) | Автор: Пазєєва Г.М.
Переглядів: 552 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright Volodymyr Dahl East Ukrainian National University,
Department of Management and economic security
© 2018
Конструктор сайтів - uCoz