Вітаю Вас Гість | RSS П`ятниця
19.10.2018, 06:37
Економічні
інтернет-
конференції

Форма входу
Головна Конференції Реєстрація Вхід
Меню сайта
Категории раздела
2014 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) [46]
2013 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.) [102]
2013 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) [106]
2012 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.) [79]
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » 2014 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.)

Корчевська Л.О. БЕЗПЕКОЗНАВСТВО В РАМКАХ НАУКОВИХ КАРТИН СВІТУ

безпекОЗНАВСТВО В РАМКАХ НАУКОВИХ КАРТИН СВІТУ

Корчевська Л.О.

Херсонський національний технічний університет

 

Проблема безпеки має багатовікову якщо не багато тисячолітню історію, так як вона є основною потребою людини. Людський розум давно намагається оволодіти навичками самозбереження та способами захисту від можливих небезпек, які неминуче з’являються в усіх сферах життєдіяльності. Це обумовлює актуальність вивчення передумов становлення безпекознавства як наукового напрямку в рамках наукових картин світу.

Наукова картина світу – це особлива форма теоретичного знання, що репрезентує предмет дослідження науки визначеному етапу її історичного розвитку, за допомогою якої інтегруються та систематизуються конкретні знання, що отримані в різних областях наукового пошуку [1].

Російський науковець Чайковський Ю.В. виділяє п’ять наукових картин світу: схоластичну, механістичну, статистичну, системну та діатропичну. Слід відзначити, що в рамках однієї пізнавальної моделі світу паралелізми зшивають лоскути всіх наук червоною ниткою, будь-то фізику чи економіку. Між собою наукові картини світу відрізняються стереотипами та цінностями, що склалися в їх межах. Спробуємо виявити загальні закономірності та передумови становлення безпекознавства через їх призму (табл. 1).

В рамках схоластичної картини світу мислителі античності вважали, що безпека є однією з основних генетичних потреб і найвищою цінністю, яка формується на межі інстинктивного (при будь-якій небезпеці дитина притискається до матері або ховається у безпечне місце) і свідомого. Первопричиною формування потреби у праці є прагнення до економічної безпеки, тобто захисту себе та близьких від голоду та ворогів за допомогою знарядь впливу на природу - засобів праці і захисту. Аксіомою є те, що все існуюче у світі (особа, підприємство, держава) прагне до самозбереження та виживання, свободи, покращення якості умов існування.

Механізми забезпечення економічної безпеки: розподіл праці та рівномірне розподілення доходів; захист від загроз, що пов’язані із злою волею надприродних сил (підтримка релігійного культу); захист власності.

У механістичній картині світу домінує переконаність, що за допомогою простих сил, які діють між незмінними об’єктами, можна пояснити всі явища природи. Безпека передбачає стійкий рух, який не приводить до великих коливань та свідчить про правильне виконання функцій об’єктами у соціально-економічній машині. Управління функціями віддано хазяїну цієї машини – державі.

Спостерігається поступовий перехід безпеки від загально-біологічного явища до соціально-економічного явища.

Таблиця 1

Економічна безпека підприємства в рамках наукових картинах світу

Наукова картина світу

Історичні етапи

Стереотипи \ цінності

Загрози

Схола-стична

Античність

(8 ст. до н.е.–476 р.)

Все трактується через призму коду або генетичного тексту

Приро-дні

Механі-стична

Середньовіччя

(476 р.–15 ст.), Новий час (епоха Відродження)

(15 ст.–17 ст.)

Все у світі як механізм, автомат, деталі якого мають своє місце і виконують свої функції

Духо-вні та правові

Стати-стична

Новий час

(епоха Просвіти)

(17 ст.–1918 р.)

 

Світ характеризується порушенням рівноваги (балансу), інваріантів

Ресур-сні (внутрі-шні)

Системна

Новітній час

(1918 р.–1975 р.)

Все у світі є орга-нізованою сукупністю взаємопов’язаних елементів системи, що забезпечують єдність та гарантують вижи-вання об’єкту як організму

Органі-зацій-но-управ-лінські (зовні-шні)

Діатро-пична

1975 р. – сьогодення

Світ характеризується посиленням трансци-плинарного синтезу знань, многомірністю, динамічністю розвитку

Поведін-кові, моти-ваційні

 

Від того часу з’явилося поняття механізму, і тепер можна сказати «механізм забезпечення безпеки», хоча воно зовсім не є механічним.

Механізми забезпечення економічної безпеки: захист базується на принципі порятунку та збереженні душі; суспільний договір, який держава покликана підтримати та захистити право людини на особисту та суспільну безпеку; непорушність приватної власності.

В рамках статистичної картини світу відбувається збалансування та встановлення рівнодіючих природних, культурних, економічних, політичних, соціально-побутових; особисто-індивідуальних і групових сфер життя суспільства.  

В рамках цієї картини світу зародилися такі поняття, як: торговий баланс, бухгалтерський баланс, процент, баланс експорту-імпорту, інтравертність.

Механізми забезпечення економічної безпеки: захист базується на закріпленні прав свободи та власності у декларації і конституції;  рівновага між впливом влади та ступенем волі людини; економічний лібералізм, а саме, задоволення приватних інтересів підприємців і вільна конкуренція приведе до гармонізації індивідуальної та колективної волі; баланс між зростанням населення та необхідними для існування продовольчими ресурсами; протекціонізм.

В рамках системної картини світу розроблено закони цілісності системи (підприємства, держави). Розробку наукової системи ідей про економічну безпеку спровокувала поява техногенних та екологічних катастроф. Але недоліком цієї пізнавальної моделі є впевненість у наявності найбільш оптимального рішення будь-якої задачі про поведінку системи.

Механізми забезпечення економічної безпеки: управління економічною безпекою залежить від наявності сильної влади; руйнування рівноваги системи караються зовнішнім середовищем; успішним рішенням проблем безпеки є розробка більшої кількості різних способів регулювання, ніж розмаїття загроз.

У діатропічній картині світу вся багатополярність, мультикультурність, багатобарвність і різнохарактерність знань має все ж таки законоузгодженість. Серед фундаментальних понять цієї картини світу цікавими для дослідження можуть бути: нестійкий рух, який можливо описати за допомогою теорії випадковості; глобалізація; глокалізація; теракти; самоорганізація; гармонізація інтересів; планетарно-комунікаційні мережі; екстравертність.

Механізми забезпечення економічної безпеки: гармонізація консолідації суспільства з державним управлінням, що створює подушку безпеки та врівноважує відцентрові й доцентрові сили в економіці і політиці; розробка «правил гри», що впорядковують взаємодію індивідуальних агентів на основі економічних компромісів; самоорганізація, тобто виникнення та розвиток упорядкованих структур у хаотичному середовищі; синергетичні ефекти тримають підприємство на стійкій траєкторії розвитку, незважаючи на екзогенні шоки та ендогенні флуктуації.

Всі наукові картини світу, що змінюють одна одну, описують процес наукового пізнання безпекознавства грубо, але вірно. Економічна безпека підприємства не має сенсу поза обрамляючої картини світу. Вона існує в силу конвенціальності і може бути повноправним методологічним концептом у багатоманітності такої науки як безпекологія.

Література

  1.  Визуальный словарь: [Електронний ресурс]. Режим доступу:   http://fil.vslovar.org.ru/735.html
Категорія: 2014 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) | Додав: EME (06.05.2014) | Автор: Корчевська Л.О.
Переглядів: 262 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright Volodymyr Dahl East Ukrainian National University,
Department of Management and economic security
© 2018
Конструктор сайтів - uCoz