Вітаю Вас Гість | RSS П`ятниця
19.10.2018, 06:39
Економічні
інтернет-
конференції

Форма входу
Головна Конференції Реєстрація Вхід
Меню сайта
Категории раздела
2014 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) [46]
2013 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.) [102]
2013 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) [106]
2012 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.) [79]
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » 2014 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.)

Чорна О.Ю. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ІНТЕГРОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

 ІНТЕГРОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ

О. Ю. Чорна,

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Сучасні умови функціонування економічних суб’єктів господарювання в Україні  характеризуються глобалізацією економічних процесів, складністю нових  нормативно - правових і ринкових відносин, наявністю чисельних загроз зовнішнього і внутрішнього середовища, а, отже необхідністю управління економічною безпекою таких суб’єктів. Важливе місце серед суб’єктів господарювання в  економіці України належить інтегрованим промисловим структурам (далі ІПС). Роль ІПС у розвитку вітчизняної економіки є надзвичайно важливою. Існування ІПС, їх значення для економічної безпеки держави в цілому та регіонів зокрема змушує пильніше досліджувати їх становище, організацію управління з метою усунення загроз для української економіки.

Під управлінням економічною безпекою ІПС розуміємо ієрархічно та гетерархічно впорядкований процес, у рамках якого реалізується набір функцій, спрямованих на збереження економіко-технологічної та організаційно-соціальної цілісності такої структури [3, с. 4].

При дослідженні управління економічною безпекою ІПС необхідно чітко виділити та охарактеризувати принципи такого управління. Принцип (лат. principum – початок, першооснова, основа, першопричина, походження) – основне вихідне положення будь-якої теорії, вчення, світогляду, теоретичної програми, підґрунтя певної сукупності фактів чи знань, вихідний пункт пояснення або поштовхів до дій. Роль принципів в системах управління визначається тим, що, з одного боку, принципи виступають як сукупність основних законів управління об'єктами різного роду, з іншого боку, вони є правилами управлінської діяльності. Отже, принципи управління являють собою основні правила, що визначають побудову організацій, поведінку суб'єкта і об'єкта в процесі управління, доцільний характер взаємовідносин організації з навколишнім середовищем [1, с. 33]. Система наукових принципів, яка має трирівневу структуру і складається з фундаментальних (загальнонаукових), міждисциплінарних і конкретних принципів. До фундаментальних принципів, що забезпечують отримання достовірних результатів будь-якого наукового дослідження, є принципи детермінізму, системності та розвитку. Основна характеристика вищезазначених принципів відома і досить докладно розглянута багатьма науковцями, котрі стверджують про можливість їх застосування в різних сферах наукової діяльності, проте, необхідно з'ясувати можливість використання фундаментальних принципів в управлінні економічною безпекою ІПС. Проведені дослідження дозволили дати їм таку характеристику. Принцип детермінізму виступає і підґрунтям для встановлення причинно-наслідкових зв'язків у запобіганні, протистоянні та подоланні наслідків загроз; і передумовою здійснення логічного аналізу можливостей узгодження інтересів акторів ІПС. Принцип системності пояснює необхідність системного взаємоузгодження інтересів акторів ІПС, спрямованого на протистояння загрозам та створення відповідного ресурсного забезпечення. Принцип розвитку, який визнає безперервні зміни, перетворення, зумовлює спрямованість управління економічною безпекою ІПС до сталості чи розвитку.

Щодо принципів управління економічною безпекою ІПС, то їх сукупність має синтетичний характер, зумовлений його особливостями, і в сучасній науці детально не досліджені. На думку О.М. Ляшенко, основними принципами управління економічною безпекою підприємства є принцип історизму, безперервності, циклічності, конвергентності, комплексності, узгодження, пріоритетності, варіантності, прийнятого ризику, своєчасності та легітимності [2, с. 169-171]. Деякі з вищезазначених принципів досить легко можна віднести і до управління економічною безпекою ІПС, перелік та коротка сутність яких представлено в табл. 1.

Таблиця 1.

Основні принципи управління економічною безпекою ІПС[1]

 

 

Назва

принципу

 

 

Сутність принципу

Можливість

застосування

щодо рівня

Актора ІПС

ІПС

Узгодження

Поєднання принципів збалансованості та оптимальності означає дотримання обґрунтованості при прийнятті рішень, виходячи з позицій раціональності

Н

ОН

Пріоритет-ності

Сприяє ранжуванню цілей і завдань відповідно до обраної концепції управління економічною безпекою

ОН

ОН

Легітимності

Проголошує імперативність дотримання вимог існуючого правового поля, правил корпоративного устрою та норм соціальної відповідальності

Н

ОН

Циклічності

Відображає повторюваність економічних процесів, які прямо чи опосередковано впливають на управління економічною безпекою

Н

Н

Продовження табл. 1

Історизму

Дозволяє об'єктивно оцінити відносну цілісність і завершеність того чи іншого етапу управління економічною безпекою

Н

ОН

Конвергентності

Виявляться як сукупність застосування різних індукційних методів щодо пошуку об'єктивного кінцевого результату управління економічною безпекою

Н

Н

Варіативності

Передбачає виявлення й обґрунтування декількох варіантів чи сценаріїв досягнення цілей управління економічною безпекою

ОН

ОН

Своєчасності

Передбачає дотримання норм і правил тайм-менеджменту в управлінні економічною безпекою

ОН

ОН

Комплексності

Потребує врахування всіх особливостей ІПС та визначення впливу сукупності економічних, соціальних, екологічних, організаційних, технічних та іних чинників на управління його економічною безпекою

Н

ОН

Єдності

Потребує розробки такої політики ІПС, в якій би був урахований вплив усіх особливостей його економіко-технологічного, організаційного-соціального розвитку

НД

ОН

Пропорційнос

ті

Передбачає збалансоване забезпечення акторів ІПС ресурсами, підґрунтям якого є узгодження їх інтересів

НД

ОН

Пояснення до табл. 1.:

Н – необхідно; ОН – обов'язково необхідно; НД – необов'язкове дотримання.

Як можна побачити з наведеної табл. 1, принципи запропоновані щодо управління економічною безпекою актора ІПС досить гармонічно можна застосовувати і щодо ІПС у цілому, але принцип єдності та пропорційності найважливішу роль відіграє саме в управлінні економічною безпекою ІПС.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Ладыко И. Ю. Общий менеджмент : учеб. пособ. / И. Ю. Ладыко, В. Г. Сумцов. — Луганск: Изд-во СНУ им. В. Даля, 2004. — 282 с.
  2.  Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : [монографія] / Олександра  Миколаївна Ляшенко. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. — 400 с.
  3. Чорна О. Ю. Забезпечення узгодженості управління економічною безпекою інтегрованих структур промисловості: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 21.04.02:Луганськ,2011. — 21с.
 

[1] Складено автором за [2].

Категорія: 2014 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) | Додав: EME (28.05.2014) | Автор: Чорна О.Ю.
Переглядів: 304 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright Volodymyr Dahl East Ukrainian National University,
Department of Management and economic security
© 2018
Конструктор сайтів - uCoz